top of page

VuPoint Solutions Inc & VuPoint (Europe) Co. Limited hebben geregistreerde handelsmerken inclusief maar niet beperkt tot "Toucan" (hierin aangeduid als "VuPoint" "ons", "we", of "onze"), is de eigenaar en exploitant van deze website (hierin de "Site") en van deze App (hierin de "App").

 

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van de Persoonlijke Informatie die we ontvangen van gebruikers van de Site en de App, en klanten van VuPoint.

 

Door gebruik te maken van deze Site en/of de App gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met deze beleidslijnen.

 

VuPoint is een in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk geregistreerde onderneming en is onderworpen aan de Gegevens Bescherming Wetten van dat land, met name de General Data Protection Regulations (GDPR) die door de lidstaten van de Europese Unie (EU) zijn aangenomen en die op 25 mei 2018 in werking zijn getreden.   

 

Er moet echter worden opgemerkt dat haar klanten, de gebruikers van de Site en van de App, wereldwijd gevestigd zijn. Dus de Persoonlijke Informatie over deze klanten wordt ook verzameld, opgeslagen en verwerkt; de Informatie wordt gedeeld door en tussen onze Affiliates, Dochterondernemingen, Agenten en externe vertegenwoordigers van VuPoint die in andere landen gevestigd zijn.  Om de belangen van al haar klanten te beschermen, heeft VuPoint maatregelen genomen om de naleving van de wetten op de gegevensbescherming te garanderen die momenteel van kracht zijn in de rechtsgebieden waar de onderdelen van de activiteiten van VuPoint zijn gevestigd.

  

Deze Privacyverklaring beschrijft het type Persoonlijke Informatie dat we verzamelen, hoe deze wordt verzameld en verwerkt via de Site en de App, en de websites van onze Affiliates en Dochterondernemingen, en andere bronnen, en de mate waarin deze wordt gedeeld.

 

Deze Privacyverklaring beschrijft verder uw wettelijke rechten en onze verplichtingen met betrekking tot de veilige omgang met de Persoonlijke Informatie die zij van u ontvangt.  Deze verplichtingen strekken zich uit tot het aanstellen van Beheerders van Persoonlijke Informatie en personen met een specifieke verantwoordelijkheid voor de bescherming van Persoonlijke Informatie (onder GDPR term als "Functionarissen voor gegevensbescherming") en tot de implementatie van systemen en procedures die bedoeld zijn om Persoonlijke Informatie zo goed mogelijk te beschermen.  

 

Definities

De Diensten - de diensten die door VuPoint worden geleverd, inclusief onze website en onze App, onze producten en ondersteunende diensten, en de diensten van onze Filialen, Dochterondernemingen, Agenten en derde partij vertegenwoordigers.

 

Gegevenssubjecten - de individuele klanten van de bovenstaande Diensten en gebruikers van onze website en onze App.

 

De bepalingen van het Gegeven Bescherming Beleid aangenomen door VuPoint

In overeenstemming met de bepalingen van de GDPR en andere Gegevens Bescherming Wetten die momenteel van kracht zijn in andere landen, heeft VuPoint een Gegeven Bescherming Beleid aangenomen dat het volgende omvat:

  

 • De materiële omvang omvat de geautomatiseerde/elektronische opslag, de verwerking van persoonlijke gegevens, papieren dossiers en archieven;

 • Om ervoor te zorgen dat de informatie niet onnodig wordt bewaard, moeten de archieven regelmatig worden gecontroleerd;

 • Toestemming van de betrokkene wordt verkregen en vrijelijk gegeven. Deze toestemming moet specifiek en geïnformeerd zijn en een ondubbelzinnige indicatie geven van de wensen van de betrokkene;

 • De gegevens worden specifiek verzameld. Het doel van de business vereist het verzamelen van specifieke informatie over een betrokkene. Alleen gegevens die essentieel zijn voor het business doel zullen worden verkregen en verwerkt;

 • Eventuele verzoeken van betrokkenen over de informatie die over hen wordt bewaard, worden gedocumenteerd en omvatten de aard van het verzoek en het gegeven antwoord, en een antwoord op een dergelijk verzoek wordt binnen een maand gegeven;

  • Persoonlijke gegevens zouden moeten zijn

  • Rechtmatig, eerlijk en op transparante wijze verwerkt.

  • Verzameld voor een specifiek, expliciet en legitiem doel.

  • Adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is

  • Nauwkeurig en waar nodig bijgewerkt

  • Slechts zo lang als nodig wordt bewaard

  • Verwerkt op een passende manier om de veiligheid te waarborgen

 

Uw rechten

 

Niettegenstaande de verschillen tussen de Gegevens Bescherming Wetten van de verschillende landen, omvat het Gegeven Bescherming Beleid van VuPoint de erkenning van de rechten die u onder de GDPR geniet. Deze omvatten:

 

 • Recht om geïnformeerd

 • Recht van toegang

 • Recht op rectificatie

 • Recht op wissen

 • Recht op beperking van de verwerking

 • Recht op gegeven draagbaarheid

 • Recht van bezwaar

 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

 

Beheerders van Persoonlijke Informatie

 

De Beheerders van Persoonlijke Informatie ontvangen van gebruikers van de Site en de App, en klanten van VuPoint zijn:

VuPoint Solutions Inc – VS

VuPoint (Europe) Company Ltd – Verenigd Koninkrijk

 

Daarnaast heeft het volgende bedrijf toegang tot de gebruikersgegevens:

 

Qmulux Technology Limited – Hong Kong

 

De Functionarissen voor gegevensbescherming (of personen die verantwoordelijk zijn voor gegevensbescherming onder andere titels) bevinden zich in de kantoren van alle bovengenoemde Beheerders van Persoonlijke Informatie.

Welke Persoonlijke Informatie over klanten verzamelt VuPoint?

 

Zoals hierboven vermeld, hebben we alleen informatie van u nodig die 'specifiek' is. Het doel van ons business vereist het verzamelen van specifieke informatie over u. Alleen de gegevens die essentieel zijn voor ons business doel zullen worden verkregen en verwerkt.

 

Persoonlijke Informatie wordt verzameld uit verschillende bronnen en op verschillende momenten, namelijk wanneer u:

 

 • Producten of diensten zoekt;

 • Een bestelling plaatst;

 • Download, stream, bekijk of gebruik inhoud op een apparaat, of via een dienst of applicatie op een apparaat;

 • Informatie verstrekt in elke account die u bij ons opent;

 • Configureer uw instellingen op, geef toestemming voor gegevenstoegang voor, of communiceer met uw apparaat of elke andere service;

 • Communiceer met ons via telefoon, e-mail of anderszins;

 • Afbeeldingen, video's of andere bestanden uploaden.

De bovenstaande acties kunnen vereisen dat u ons informatie verstrekt zoals:

 

 • Uw volledige naam;

 • E-mailadres, e-mailadres en telefoonnummer; telefoontype en apparaat-ID, e-mail van de gebruiker aan wie u deelt;

 • Telefoonnummer in de lijst van telefooncontacten;

 • Gebruikers-ID (e-mailadres) en wachtwoord;

 • Betalingsinformatie, creditcardgegevens, creditcard geschiedenis informatie (niet van toepassing bij gebruik van de App);

 • Uw leeftijd (niet van toepassing bij gebruik van de App);

 • Uw locatiegegevens, tijdzone;

 • Uw router-ID en wachtwoord;

 • Inhoud van e-mails aan ons;  

 • Feedback over de vragenlijst;

 • Afbeeldingen en video's die zijn opgeslagen in verband met de Diensten;

 • Informatie en documenten met betrekking tot identiteit en status;

 • Bedrijfs- en financiële informatie (niet van toepassing bij gebruik van de App);

 • BTW-nummers (niet van toepassing bij gebruik van de App);

 • Abonnementsinformatie, zoals de betaalmethode (in-App Apple Pay of Google Pay), de naam van het abonnement, bestelling-ID, bedrag, geldigheid, enz.

 

Bovendien kunnen we aanvullende informatie en niet-persoonlijke informatie verkrijgen van derde partijen.  We kunnen informatie over u ontvangen van andere bronnen die ons helpen onze gegevens bij te werken, uit te breiden en te analyseren en nieuwe klanten te identificeren, en producten en diensten te leveren die voor u interessant kunnen zijn.

 

U kunt ons informatie geven over andere mensen, zoals de naam en het adres van een geschenk ontvanger, of de naam en contactgegevens van iemand anders.  We zullen deze informatie alleen gebruiken voor de specifieke reden waarom u ons deze informatie verstrekt.

 

Sommige van onze digitale eigendommen kunnen uw locatie verzamelen om u te helpen met het aankoopproces op onze Site en de App. Om ervoor te zorgen dat een mobiele applicatie uw locatie kan identificeren, moet u de locatiediensten in de instelling van uw mobiele apparaat inschakelen. Indien u niet wilt dat VuPoint deze informatie verzamelt of deze functies inschakelt, kunt u de locatiediensten op uw mobiele apparaat uitschakelen.  VuPoint heeft geen controle over de instellingen van uw apparaat.

 

Opmerking: U kunt ervoor kiezen om bepaalde informatie niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk geen gebruik maken van veel van onze Diensten.

 

Automatisch ontvangen informatie

 

We ontvangen en bewaren automatisch bepaalde soorten informatie wanneer u de Diensten gebruikt, zoals informatie over uw gebruik, inclusief uw interactie met inhoud en diensten die beschikbaar zijn via de Diensten. Zoals veel websites gebruiken we cookies en andere unieke identificatoren om bepaalde soorten informatie te verkrijgen wanneer uw webbrowser of uw apparaat toegang krijgt tot de Diensten, en andere inhoud die door of namens andere websites wordt aangeboden.

 

Voorbeelden van de informatie die we automatisch verzamelen en analyseren zijn onder andere:

 • Het Internetprotocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden;

 • Login; e-mailadres; wachtwoord; uitloggen tijd;

 • De locatie van uw apparaat of computer;

 • Informatie over inhoudelijke interactie, zoals het downloaden van inhoud, streams, afspeelgegevens die met inbegrip van de duur en het aantal gelijktijdige streams en downloads, en het netwerkgegevens voor het streamen en downloaden van hoge kwaliteit die met inbegrip van informatie over uw internetaanbieder;

 • Apparaatstatistieken zoals wanneer een apparaat in gebruik is, applicatiegebruik, connectiviteitsgegevens en eventuele fouten of storingen;

 • De volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en van onze website (inclusief datum en tijd); cookienummer; producten en/of inhoud die u hebt bekeken of gezocht; responstijden van pagina's, downloadfouten, lengte van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en muis-overs),

 • Telefoonnummers die gebruikt worden om onze klantenservice nummer te bellen.

 • We kunnen ook apparaat identificatoren, cookies en andere technologieën op apparaten, applicaties en onze webpagina's gebruiken om browsen, gebruik of andere technische informatie te verzamelen voor fraudepreventiedoeleinden.

 

Zoals veel andere website-exploitanten verzamelen wij informatie die uw browser verstuurt wanneer u onze site bezoekt ("Loggegevens").  Deze Loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol ("IP") adres van uw computer, het browsertype, de browserversie, de pagina's van onze Site die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's doorbrengt en andere statistieken.

 

Cookies bevatten kleine hoeveelheden gegevens, die een anonieme unieke identificator kunnen bevatten. Cookies worden naar uw browser gestuurd vanaf websites en opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Wij gebruiken cookies om informatie te verzamelen zoals vele andere sites. U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Maar als u geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Site niet kunt gebruiken.


Informatie van andere bronnen
We kunnen bijvoorbeeld informatie over u ontvangen uit andere bronnen:

 • Bijgewerkte leverings- en adresgegevens van onze vervoerders of andere derde partijen;

 • Informatie over uw interacties met producten en diensten die door onze dochterondernemingen worden aangeboden; en

 • Credietgeschiedenis informatie van credietbureaus, die we kunnen gebruiken om fraude te helpen voorkomen en op te sporen en om bepaalde crediet- of financiële diensten aan te bieden aan sommige klanten, als de omstandigheden dat vereisen en voor zover de wet dat toelaat;

 • Account ID en token wanneer u andere diensten zoals Alexa of Google gebruikt;

 • Telefoon-ID en token voor het ontvangen van pushmeldingen van Apple of Google.


Voor welke doeleinden verwerkt VuPoint uw persoonlijke informatie?We verwerken uw persoonlijke informatie om de Diensten die we aan onze klanten aanbieden te beheren, aan te bieden en te verbeteren. Deze doeleinden omvatten:

 • Aankoop en levering van producten en diensten. We gebruiken uw persoonlijke informatie om bestellingen te verwerken, producten en diensten te leveren, betalingen te verwerken en om met u te communiceren over bestellingen, producten en diensten, en soms om promotionele aanbiedingen te versturen waarvan we denken dat u daarin geïnteresseerd zult zijn.

 • VuPoint Diensten leveren, problemen oplossen en verbeteren. We gebruiken uw persoonlijke informatie om functionaliteit te bieden, prestaties te analyseren, fouten te herstellen en de bruikbaarheid en effectiviteit van de Diensten te verbeteren.

 • Communiceer met u. We gebruiken uw persoonlijke informatie om met u te communiceren met betrekking tot onze Diensten via verschillende kanalen (bijv. per telefoon of e-mail).

 • Fraudepreventie en credietrisico's. We verwerken persoonlijke informatie om fraude en misbruik te voorkomen en op te sporen om onze klanten, VuPoint en zijn Filialen, Dochterondernemingen, Agenten en derde partij vertegenwoordigers en anderen te beschermen. We kunnen ook scoringsmethodes gebruiken om credietrisico's in te schatten en te beheren, indien de omstandigheden dit vereisen en voor zover de wet dit toelaat.

 • Doelen waarvoor we uw toestemming vragen. We kunnen ook uw toestemming vragen om uw persoonlijke informatie te verwerken voor een specifiek doel dat we aan u zullen communiceren. Wanneer u toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonlijke informatie voor een bepaald doel, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken en zullen wij de verwerking van uw gegevens voor dat doel stopzetten.

 • Zorg voor naverkoop en klantenservice. We kunnen uw persoonlijke informatie raadplegen via een intern CMS-systeem om inzicht te krijgen in de status van uw account en uw apparaat, zodat we een diagnose kunnen stellen en problemen kunnen oplossen die u mogelijk ondervindt tijdens uw gebruik van onze producten.


Met wie deelt VuPoint uw persoonlijke informatie?

Informatie over onze klanten is een belangrijk onderdeel van ons business, in geen geval zouden we de persoonlijke informatie van onze klanten aan anderen verkopen, of delen met elke andere derde partij die geen verband houdt met de Diensten die we aanbieden. We zullen de informatie van onze klanten alleen delen met Filialen, Dochterondernemingen, Agenten en derde partij vertegenwoordigers die door VuPoint zijn goedgekeurd onder de hieronder beschreven omstandigheden.    

Er dient te worden opgemerkt dat alle Filialen, Dochterondernemingen en Agenten onderworpen zijn aan dezelfde Gegevens Bescherming Wetten, Beleidslijnen en Procedures zoals hierin beschreven, en dat alle derde partij vertegenwoordigers grondig worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de hoogst mogelijke normen met betrekking tot gegevensbescherming.

Transacties waarbij Derde Partij betrokken zijn  

U kunt VuPoint producten bestellen bij derde partij via detailhandel websites en applicaties downloaden bij externe applicatie aanbieders. We delen klanteninformatie met betrekking tot deze transacties met deze derde partijen.

 • Derde Partij Dienstverleners: We nemen andere bedrijven en personen in dienst om functies voor ons uit te voeren. Dit omvat het uitvoeren van bestellingen voor producten of diensten, het bezorgen van pakketten, het verzenden van post en e-mail, het verwijderen van repetitieve informatie uit klantenlijsten, het analyseren van gegevens, het verlenen van marketingondersteuning, het verstrekken van zoekresultaten en links (inclusief betaalde lijsten en links), het verwerken van betalingen, het verzenden van inhoud, het scoren van credietrisico's, en het verlenen van klantenservice. Deze derde partij dienstverleners hebben toegang tot persoonlijke informatie die nodig is om hun taken uit te voeren, maar mogen deze informatie niet voor andere doeleinden gebruiken.

 • Voor de bescherming van VuPoint en anderen: We geven alleen account- en andere persoonlijke informatie vrij wanneer we van mening zijn dat een dergelijke vrijgave gepast is om te voldoen aan de wet, om onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van VuPoint, onze gebruikers, klanten, Filialen, Dochterondernemingen en Agenten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ter bescherming tegen fraude en ter vermindering van het credietrisico.

 • Behalve zoals hierboven uiteengezet, zullen we u vooraf op de hoogte brengen wanneer persoonlijke informatie over u wordt gedeeld met derde partijen, en u zal de gelegenheid krijgen om te vragen dat de informatie niet zo wordt gedeeld.

Hoe veilig is de persoonlijke informatie die door VuPoint wordt bewaard?

 

Onze systemen zijn ontworpen om u het hoogste niveau van veiligheid en privacy te bieden.

 • De veiligheid van uw informatie tijdens de overdracht wordt verzekerd door het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL) software, die de door u ingevoerde informatie versleutelt.

 • We combineren ook vele andere versleutelingsmethoden om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie veilig worden overgedragen, waaronder MD5, AES, random token, enz.

 • Ook de toegangsauthenticatie wordt gecontroleerd. Alle App accounts en hardware zijn ingebed met een unieke authenticatiecode, die niet extern toegankelijk is. Om de veiligheid verder te garanderen, kunnen alleen App en hardware deze codes gebruiken om met de server of met elkaar te communiceren.

 • Streaming en de overdracht van videobestanden zijn gecodeerd. Uw streams en video's worden allemaal met dynamische codering via de Cloud overgedragen. De App vereist ook dynamische decodering.

 • Beveiliging van de opslag: uw bestanden zoals video's en foto's worden in de Cloud opgeslagen met strikte toegangsbevoegdheid, die door het AWS-platform wordt geboden. De App heeft ook een dynamische geheime sleutel nodig om uw bestanden te downloaden. Uw gevoelige persoonlijke gegevens worden ook versleuteld in de Cloud opgeslagen.

 • Strikt autoriteitsbeheer in de Cloud: We gebruiken de vele beveiligingstools en -instrumenten die beschikbaar zijn met AWS om ervoor te zorgen dat de Cloud omgeving niet extern kan worden gehackt. Uw persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk wanneer u gebruik maakt van uw rechten om uw gegevens te wijzigen.

 • We volgen de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) bij de verwerking van creditcardgegevens.

 • We hanteren en onderhouden fysieke, elektronische en procedurele beveiligingen in verband met het verzamelen, opslaan en openbaar maken van persoonlijke klantgegevens. Onze veiligheidsprocedures vragen automatisch om een identiteitsbewijs voordat we persoonlijke informatie aan u bekendmaken.

 • Onze apparaten bieden veiligheidskenmerken om ze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en verlies van gegevens. U kunt deze functies controleren en configureren volgens uw individuele behoeften.

Links naar andere Websites

 

Onze website linkt naar andere websites, waarvan vele een eigen privacybeleid hebben.  We zijn niet verantwoordelijk voor gelinkte websites. We raden u aan hun privacybeleid te lezen. U kunt te allen tijde verzoeken om geen marketingmateriaal en promotionele e-mails meer naar u te sturen en om geen direct mail en mobiele marketingcommunicatie meer te ontvangen.

 

Bovendien kunt u uw persoonlijke informatie bijwerken en corrigeren en uw account deactiveren.

Functies voor Sociale Media

 

Onze Site biedt manieren om te communiceren en te delen met behulp van sociale media, via functies zoals de Facebook 'Like'-knop en de 'Share This'-knop, en kan cookies instellen om deze functie goed te laten functioneren.  Sociale media functies kunnen door een derde partij worden gehost of rechtstreeks op websites worden gehost. Uw interacties met deze functies vallen onder het privacybeleid van het sociale media bedrijf dat de functie aanbiedt.

 

Welke informatie heb ik toegang?

 

U hebt toegang tot uw informatie, waaronder uw naam, adres, betalingsopties, profielinformatie, huishoudelijke instellingen en aankoopgeschiedenis in het gedeelte "Uw account" van de website.

 

 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van mijn informatie?

 

Indien u vragen of tegenwerpingen heeft tegen de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via de onderstaande contactgegevens.

Zoals hierboven beschreven, kunt u ervoor kiezen om bepaalde informatie niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk geen gebruik maken van veel van onze Diensten.

 

Toegang tot uw persoonlijke informatie

 

 • U kunt bepaalde informatie wijzigen of bijwerken door toegang te krijgen tot Uw Account;

 • U kunt e-mails of andere mededelingen van ons aanvragen of weigeren door de Voorkeuren Voor klantcommunicatie in Uw Account in te zien;

 • Wanneer u toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonlijke informatie voor een bepaald doel, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken en zullen wij de verdere verwerking van uw gegevens voor dat doel stopzetten.

 • Bovendien hebt u het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren en te verwijderen, en om te vragen om de overdraagbaarheid van gegevens, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. U kunt ook bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens of vragen dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde gevallen beperken. Als u een van deze dingen wilt doen, neem dan contact op met onze Klantenservice.  

 

Informatie waar u toegang toe heeft

De onderstaande lijst bevat voorbeelden van de informatie waartoe u toegang heeft via de Site en Uw Account, en in sommige gevallen via de App:

 • Status van recente bestellingen (inclusief abonnementen);

 • Uw volledige bestelgeschiedenis (niet beschikbaar via de App/Cloud);

 • Persoonlijk identificeerbare informatie (inclusief naam, e-mail, wachtwoord, communicatie en gepersonaliseerde reclamevoorkeuren, adresboek en 1-Click instellingen);

 • Betalingsinstellingen (in overeenstemming met de regels van Apple/Google);

 • Inhoud die u onlangs hebt bekeken (niet beschikbaar via de App/Cloud).

 

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke informatie?

 

We bewaren uw persoonlijke informatie slechts zolang als nodig is om uw gebruik van de Diensten mogelijk te maken en zolang als nodig is om de relevante doeleinden zoals beschreven in deze Privacyverklaring te vervullen.  Daarnaast zullen uw Persoonlijke Informatie worden bewaard zoals vereist door de wet, zoals voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden, of zoals op een andere manier aan u gecommuniceerd.

Contacten, Mededelingen & Revisies

Indien u zich zorgen maakt of vragen heeft, neem dan contact op met onze Klantenservice:

710 Nogales Street, City of Industry, CA 91755 - VS 

1 Devon Way, Longbridge, Birmingham, B31 2TS – Verenigd Koninkrijk

Via de telefoon op +1-888-788-6888

E-mail onssupport@toucansmarthome.com of uksupport@toucansmarthome.com

U kunt ook contact met ons opnemen via de interactieve miniprogramma's die op onze website draaien. Deze worden "Widgets" genoemd.  Deze functies kunnen informatie verzamelen zoals uw IP-adres.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Ons business verandert voortdurend en daarom zal ook onze Privacyverklaring veranderen. U dient onze website regelmatig te controleren om te zien welke recente wijzigingen zijn aangebracht. Tenzij anders vermeld, is onze huidige Privacyverklaring van toepassing op alle informatie die tot nu toe door u en uw account is verstrekt.

We zullen nooit materiële wijzigingen aanbrengen in ons beleid en onze praktijken die schadelijk zijn voor uw rechten of die ze op een andere manier minder beschermend maken voor de door u verstrekte informatie op eender welk moment.

Verandering van eigenaarschap

 

In het geval van een verandering van eigenaarschap (inclusief door faillissement), of fusie, overname of verkoop van activa aan een andere entiteit, behouden we ons het recht voor om alle Persoonlijke Informatie inclusief Loggegevens, over te dragen aan een dergelijke afzonderlijke entiteit, en zullen wij commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om u hiervan op de hoogte te stellen door middel van e-mail.

 

EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Scheld / Europese gegevensoverdracht

 

VuPoint Solutions Inc. neemt deel aan de EU-VS en Swiss-US Privacy Shield Frameworks met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie van lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Voor onze individuele gebruikers en klanten wier gebruik van onze websites en Apps resulteert in de overdracht van persoonlijke informatie van de European Economic Area (EEA), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland naar niet-EEA-landen, vertrouwen we op een of meer van de volgende juridische mechanismen:

 

 • The EU-U.S. Privacy Shield 

 • The Swiss-U.S. Privacy Shield 

 • Standaard Contractuele bepalingen, en 

 • De toestemming van het individu.

 

Zoals hierboven uitgelegd, zullen we soms persoonlijke informatie aan derden partijen verstrekken om diensten in onze naam uit te voeren. Indien we onder het Privacy Shield ontvangen persoonlijke informatie aan een derde overdragen, dient de toegang, het gebruik en de bekendmaking van de persoonlijke informatie door de derde partij ook in overeenstemming te zijn met onze verplichtingen in het kader van het Privacy Shield, en blijven we aansprakelijk onder het Privacy Shield voor het niet nakomen van deze verplichtingen door de derde partij, tenzij we bewijzen dat we niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade.

Het is mogelijk dat we verplicht zijn om persoonlijke informatie die wij onder het Privacy Shield behandelen, openbaar te maken in antwoord op rechtmatige verzoeken van de overheid, onder meer om te voldoen aan de vereisten van de nationale veiligheid of de wetshandhaving.

Neem contact met ons op indien u een vraag of klacht heeft over onze naleving van de Privacy Shield Principles.

bottom of page